Implantace externí podpory kořene aorty (ExoVasc®) u pacientů s geneticky podmíněným rozšířením (dilatací) kořene aorty

U pacientů se specifickou poruchou genetické informace, jejímž typickým příkladem je Marfanův syndrom, dochází velmi často k rozšíření (dilataci) kořene aorty. Z dlouholetých zkušeností je známo, že u takových pacientů hrozí riziko naprasknutí stěny aorty (disekce), které představuje kritický a život ohrožující stav.

Doporučení pro léčbu rozšířené aorty u pacientů s Marfanovým syndromem (guidelines) v Evropě jednoznačně upřednostňují preventivní kardiochirurgický výkon v případě rozšíření kořene aorty na 50 mm, a pokud je míra rizika naprasknutí stěny aorty u konkrétního pacienta zvýšena, doporučují preventivní operaci již při rozměru 45 mm. Za standardní výkon je považována již více než 40 let operace podle Bentalla, při které kardiochirurg nahradí současně aortální chlopeň, kořen aorty a začátek vzestupné aorty protézou, do které všije začátky věnčitých tepen (věnčité tepny zásobují srdce okysličenou krví). Taková operace vyžaduje vždy použití mimotělního oběhu, nově našitá kovová chlopeň pak vyžaduje doživotní léčbu lékem bránícím srážení krve – warfarinem.

Pro riziko krvácení při dlouhodobém podávání warfarinu se v posledních letech někdy upřednostňuje náhrada aortální chlopně biologickou protézou („prasečí chlopeň“) či záchovný výkon na aortální chlopni, při které kardiochirurg Vaší vlastní chlopeň chirurgicky opraví. Ve všech těchto případech jsou nutné pravidelné kontroly míst sešití aorty pomocí výpočetní tomografie (CT), protože u pacientů s méněcenností (způsobeno genetickou poruchou) vazivové tkáně se zde mohou v průběhu let tvořit tzv. výdutě (pseudoanerysma), které někdy vyžadují další chirurgický výkon.

K výše uvedené standardní metodě podle Bentalla Vám v rámci naší studie nabízíme možnost alternativní. Jedná se také o kardiochirurgický výkon, při kterém chirurg pevně obalí kořen aorty a část vzestupné aorty speciální polymerovou síťkou (velice specializovaný textil), která brání dalšímu rozšiřování kořene aorty. Poprvé byla tato operace provedena v Londýně v roce 2004 a od té doby bylo operováno více než 45 pacientů. Všichni tito pacienti jsou pečlivě každých 6 měsíců vyšetřováni magnetickou rezonancí pro kontrolu rozměrů aorty, ale ty se po zavedení ExoVasc® již nemění. To znamená, že se již aorta dále nerozšiřuje. U žádného z těchto pacientů nedošlo k natržení stěny aorty.


Hlavními výhodami této relativně nové metody oproti tzv. standardnímu chirurgickému řešení jsou:

1. ExoVasc®  je vytvořen každému pacientovi přesně na míru. Obaluje aortu od jejího úplného začátku a pokrývá také část vzestupné aorty. Při jeho chirurgickém zavedení vůbec nedochází k narušení stěny aorty a stěny věnčitých tepen. Operace je proto rychlejší a použití mimotělního oběhu není nezbytné, ale u některých pacientů je z důvodu větší bezpečnosti přesto doporučen (například při deformitách hrudníku). Tím, že stěna aorty zůstává nenarušena, je minimalizováno riziko tvorby výdutí, které se jinak relativně často objevují po standardní operaci podle Bentalla a mohou vyžadovat další chirurgický výkon.

2. Implantace ExoVasc® není důvodem k podávání léků, které brání krevní srážlivosti, jakými jsou například Warfarin, Anopyrin, Plavix atd. Po operaci podle Bentalla je doživotní užívání Warfarinu nezbytné a je spojeno s cca 1-2% rizikem závažného krvácení každý rok života pacienta.

4. ExoVasc® nepředstavuje riziko pro těhotenství.

5. ExoVasc® nebrání případnému budoucímu kardiochirurgickému výkonu.

6. Implantace ExoVasc® nemá vliv na průběh věnčitých tepen a případné vyšetření srdeční katetrizací je možné bez omezení.


Zdroj: IKEM, klinika kardiologie - za studijní tým zaslala MUDr. Radka Kočková

Více ke stažení zde.